Przystanek od.:
Przystanek do:
Kontakt

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Nysie Sp. z o.o.


siedziba przedsiębiorstwa (zajezdnia):
ul. Piłsudskiego 41
48 - 303 Nysa
sekretariat: ☎ 77 433-40-41


email: s e k r e t a r i a t @ p k s n y s a . p l

dworzec autobusowy:
ul. Racławicka 1
48-300 Nysa
informacja o kursach własnych: ☎ +48 665-655-199


PKS Travel, ul. Racławicka 1
Wynajem autobusów
☎ +48 665-655-199, +48 500-004-059
REGON 000616876

PKD 49.39.Z

NIP: 753-00-00-402

Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu

KRS Nr 0000076251

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Nysie Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 41, 48-303 Nysa
sekretariat: tel. 77 4334041
e-mail: s e k r e t a r i a t @ p k s n y s a . p l

informacja o kursach własnych: tel. 665655199

PKS Travel, ul. Racławicka 1
Wynajem autobusów
Sprzedaż biletów międzynarodowych
tel. 665655199, kom. 500004059
Copyright 2015 © Tomasz Połosak PKS w Nysie Sp. z o.o. (4)