Nysa, dnia 02.10.2023r.

PKS w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 41
48-303 Nysa

INFORMACJA
(na podstawie kursu nr 888 relacji: PACZKÓW KO-NYSA D.A. )

PKS w Nysie Sp. z o.o. informuje o cenach biletów obowiązujących w autobusach PKS Nysa.
między przystankami: OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. a NYSA D.A. (czas przejazdu: 18 min.),
które wynoszą odpowiednio:
- bilet jednorazowy "normalny": 7.50 zł (w jedną stronę),
- bilet miesięczny "normalny": 294.12 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "dzieci i młodzież 49%": 150.00 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "studenci 51%": 144.12 zł (w obie strony).
-------------------------------
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla.
PKS w Nysie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
Dokument nie uprawnia do przejazdu środkami PKS.