Nysa, dnia 23.09.2020r.

PKS w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 41
48-303 Nysa

INFORMACJA
(na podstawie kursu nr 2807 relacji: NYSA D.A.-PRUDNIK DA )

PKS w Nysie Sp. z o.o. informuje o cenach biletów obowiązujących w autobusach PKS Nysa.
między przystankami: NYSA D.A. a PRUDNIK D.A. (czas przejazdu: 47 min.),
które wynoszą odpowiednio:
- bilet jednorazowy "normalny": 10.00 zł (w jedną stronę),
- bilet miesięczny "normalny": 303.93 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "dzieci i młodzież 49%": 155.00 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "studenci 51%": 148.93 zł (w obie strony).
-------------------------------
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla.
PKS w Nysie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
Dokument nie uprawnia do przejazdu środkami PKS.