Nysa, dnia 21.07.2024r.

PKS w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 41
48-303 Nysa





INFORMACJA
(na podstawie kursu nr 1105 relacji: NYSA D.A.-KAMIENI SK)

PKS w Nysie Sp. z o.o. informuje o cenach biletów obowiązujących w autobusach PKS Nysa.
między przystankami: NYSA D.A. a PACZKÓW P.DW. (czas przejazdu: 50 min.),
które wynoszą odpowiednio:
- bilet jednorazowy "normalny": 10.50 zł (w jedną stronę),
- bilet miesięczny "normalny": 362.75 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "dzieci i młodzież 49%": 185.00 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "studenci 51%": 177.75 zł (w obie strony).




-------------------------------
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla.
PKS w Nysie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
Dokument nie uprawnia do przejazdu środkami PKS.