Nysa, dnia 23.09.2020r.

PKS w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 41
48-303 Nysa

INFORMACJA
(na podstawie kursu nr 891 relacji: NYSA D.A.-PACZKÓW KO )

PKS w Nysie Sp. z o.o. informuje o cenach biletów obowiązujących w autobusach PKS Nysa.
między przystankami: NYSA D.A. a PACZKÓW P.DW. (czas przejazdu: 37 min.),
które wynoszą odpowiednio:
- bilet jednorazowy "normalny": 9.00 zł (w jedną stronę),
- bilet miesięczny "normalny": (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "dzieci i młodzież 49%": 0.00 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "studenci 51%": 0.00 zł (w obie strony).
-------------------------------
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla.
PKS w Nysie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
Dokument nie uprawnia do przejazdu środkami PKS.