Nysa, dnia 01.10.2023r.

PKS w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 41
48-303 Nysa

INFORMACJA
(na podstawie kursu nr 2323 relacji: NYSA D.A.-OPOLE D.A. )

PKS w Nysie Sp. z o.o. informuje o cenach biletów obowiązujących w autobusach PKS Nysa.
między przystankami: NYSA D.A. a OPOLE, DWORZEC AUTOBUSOWY 1-11 (czas przejazdu: 1 godz. i 23 min.),
które wynoszą odpowiednio:
- bilet jednorazowy "normalny": 16.00 zł (w jedną stronę),
- bilet miesięczny "normalny": 343.14 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "dzieci i młodzież 49%": 175.00 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "studenci 51%": 168.14 zł (w obie strony).
-------------------------------
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla.
PKS w Nysie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
Dokument nie uprawnia do przejazdu środkami PKS.