Nysa, dnia 05.08.2020r.

PKS w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 41
48-303 Nysa

INFORMACJA
(na podstawie kursu nr 2316 relacji: OPOLE ARKR-NYSA D.A.)

PKS w Nysie Sp. z o.o. informuje o cenach biletów obowiązujących w autobusach PKS Nysa.
między przystankami: OPOLE, ARMII KRAJOWEJ a NYSA D.A. (czas przejazdu: 1 godz. i 19 min.),
które wynoszą odpowiednio:
- bilet jednorazowy "normalny": 12.00 zł (w jedną stronę),
- bilet miesięczny "normalny": 270.00 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "dzieci i młodzież 49%": 137.70 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "studenci 51%": 132.30 zł (w obie strony).
-------------------------------
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla.
PKS w Nysie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
Dokument nie uprawnia do przejazdu środkami PKS.