Nysa, dnia 15.11.2018r.

PKS w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 41
48-303 Nysa

INFORMACJA
(na podstawie kursu nr 2313 relacji: NYSA D.A.-OPOLE REYM )

PKS w Nysie Sp. z o.o. informuje o cenach biletów obowiązujących w autobusach PKS Nysa na odległości 58 km.
między przystankami: NYSA D.A. a OPOLE, REYMONTA (czas przejazdu: 1 godz. i 22 min.),
które wynoszą odpowiednio:
- bilet jednorazowy "normalny": 11.00 zł (w jedną stronę),
- bilet miesięczny "normalny": 260.00 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "dzieci i młodzież 49%": 132.60 zł (w obie strony),
- bilet miesięczny ulgowy "studenci 51%": 127.40 zł (w obie strony).
-------------------------------
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla.
PKS w Nysie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
Dokument nie uprawnia do przejazdu środkami PKS.